Menu
Witold Stępień

Witold Stępień

Od lutego 2002 roku pełnił funkcję sekretarza miasta w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim. W lutym 2008 r. został wybrany do Zarządu Województwa Łódzkiego, a rok później objął stanowisko wicemarszałka. Odpowiada za transport, przedsiębiorczość i informatyzację. Od początku prowadzi m.in. projekty Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, szerokopasmowego Internetu i planu modernizacji dróg regionalnych. Jest także pomysłodawcą utworzenia Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości, które skupia niemal wszystkie najważniejsze instytucje okołobiznesowe działające w regionie łódzkim.

Od grudnia 2010 r. marszałek województwa łódzkiego. Jest członkiem Komitetu Regionów. Od stycznia 2015 roku pełni prestiżową funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE). Jest także członkiem Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER). Pełni funkcję Koordynatora inicjatywy flagowej ds. walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach Strategii Europa 2020 w Komitecie Regionów. Jest sprawozdawcą opinii Komitetu Regionów ws. komunikatu Komisji Europejskiej - „Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii” (ENVE-V-027), oraz członkiem Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE- Czarnogóra.

Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązową Odznaką za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.