Menu
Tomasz Sadzyński

Tomasz Sadzyński Featured

Tomasz Sadzyński, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2003 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, gdzie przeszedł wszystkie stopnie: od młodszego referenta aż po Sekretarza Województwa Łódzkiego. Był też radnym Rady Miejskiej w Łodzi (2006-2010). Od lutego do grudnia 2010 pełnił funkcję Prezydenta Miasta Łodzi. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., której jest Prezesem od 2011 roku, jest jedną z najlepiej ocenianych stref ekonomicznych w Polsce i Europie. W 2013 roku uzyskała fDi IPA Innovation Award przyznawaną przez prestiżowy brytyjski dwumiesięcznik fDi Magazine (Grupa Financial Times) za innowacyjne i przełomowe działania w zakresie pozyskiwania inwestycji, główną nagrodę w konkursie John Jacob Astor organizowanym przez targi Expo Real w Monachium za najbardziej unikatową nieruchomość komercyjną oraz nagrody i wyróżnienia za działania w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Za swoją aktywną działalność w 2013 roku otrzymał tytuł Menedżera Roku, a w 2014 roku magazyn „Teraz Polska” wytypował go do projektu „25/25 Młodzi liderzy na start!”.