Menu
Piotr Paneth

Piotr Paneth

Piotr Paneth — profesor w dziedzinie nauk chemicznych, prorektor ds. nauki oraz wykładowca Politechniki Łódzkiej, związany z tą uczelnią od początku swojej drogi zawodowej. Zanim został prorektorem, był dziekanem (2008-2012) oraz prodziekanem ds. studenckich (1993-1996) Wydziału Chemicznego PŁ.

Odbył staże naukowe na Uniwersytetach Wisconsin (1984-1986) i Nebraska (1989-1991) w Stanach Zjednoczonych. Stypendysta Instytutu Szwedzkiego (Uppsala, 1998), Fundacji Fulbrighta (Minneapolis, 2000) oraz ISPS (Kioto, 2006).  Profesor wizytujący Uniwersytetów Nebraska‑Lincoln (1995) i Emory (2003) w USA oraz Uniwersytetu w Nantes we Francji (2006, 2007). Kieruje kilkoma projektami badawczymi, m.in. China-Poland Joint Research Project 36-34, 2015-2016/17 i Polish-Swiss Research Program PSRP‑025/2010, 2011-2015.

Autor 6 zgłoszeń patentowych i patentów oraz ponad 150 publikacji. Wypromował 13 doktorów. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1997).