Menu
Wojciech Derda

Wojciech Derda

Dynamiczny i kompetentny menadżer, który doświadczenia zdobywał w Ernst & Young i w strukturach Grupy PKP. Od początku swojej kariery zawodowej zajmował się szeroko rozumianymi procesami optymalizacyjnymi, ściśle połączonymi z finansowymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw. Przez ponad 10 lat pracy przygotowywał i wdrażał procesy optymalizacji dla największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Odpowiadał za budowę systemów informacji zarządczej, modeli finansowych wspierających procesy decyzyjne i projektowanie nowych struktur organizacyjnych.

 W 2012 roku przeszedł do PKP SA, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Operacyjnych i Kontrolingu, 24 kwietnia 2014 roku został wybrany w wyniku postępowania konkursowego przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO.