Menu
Maria Nowicka-Skowron

Maria Nowicka-Skowron

Prof. Maria Nowicka-Skowron jest Rektorem Politechniki Częstochowskiej oraz dyrektorem Instytutu Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania w swej macierzystej uczelni. Wcześniej była m.in. pierwszym  dziekanem Wydziału Zarządzania, prorektorem ds. rozwoju i współpracy z zagranicą oraz prorektorem ds. nauki. W latach 1995-2006 pracowała równolegle na AGH w Krakowie.

 

Autorka ponad 190 publikacji, w tym 6 monografii i ponad 80 artykułów opublikowanych w zagranicznych czasopismach naukowych. Jest również zaangażowana w szereg innych aktywności naukowych (granty, projekty, prace zlecone, ekspertyzy). Poza zaangażowaniem w pracę naukową, prof. Nowicka-Skowron jest autorką ponad 70 recenzji w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich, a także ponad 100 recenzji innych prac naukowych. Była też członkiem rad naukowych konferencji krajowych i zagranicznych.

 

Prof. Nowicka-Skowron brała udział w wielu stażach naukowych, między innymi w Austrii. Irlandii, USA, Belgii. Jest Przewodniczącą PAN, Oddział w Katowicach i Oddział w Poznaniu. W 1997 r. była członkiem International Society for Inventory Research.