Menu
Sławomir Majman

Sławomir Majman

Od 1.07.2009 Prezes Zarządu PAIiIZ S.A. Wcześniej kierował Przedsiębiorstwem Reklamy i Wydawnictw Handlu Zagranicznego AGPOL i Targami Warszawskimi SA. Stał na czele takich instytucji jak m.in. Fundacja im. Gabriela Narutowicza, Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce, Ruch Społeczny „Internet Obywatelski”, Rada Przedsiębiorczości RP. Był Radnym Gminy Warszawa Centrum, Przewodniczącym Rady SP ZOZ Szpital Czerniakowski, członkiem Rady Promocji przy Min. Gospodarki, Konsultantem Generalnym Rady Rozwoju Handlu Hongkongu – to tylko kilka z licznych piastowanych przez niego stanowisk. W przeszłości związany również z mediami, ma też na koncie działalność wykładową w dziedzinie przemysłu targowego, m.in. w Korei, oraz publikację ok. 800artykułów w prasie ogólnej i fachowej.