Menu
Jacek Krupa

Jacek Krupa

Jacek Krupa (ur. 11 kwietnia 1955 w Skawinie) - polski polityk, ekonomista, samorządowiec, poseł na Sejm V i VI kadencji.
Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1981 r. należał do Solidarności. Od 1990 do 1998 r. pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Skawiny, następnie przez cztery lata pracował jako wicestarosta powiatu krakowskiego. W latach 2002-2005 zajmował stanowisko Starosty Krakowskiego.
Wybrany do Sejmu w wyborach z 2005 r. oraz 2007 r. Zasiadał w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w Komisji Polityki Społecznej a w VI kadencji był członkiem Komisji Infrastruktury i wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Od Listopada 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa Krakowskiego Parku Technologicznego.Od maja 2011 r. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Obecnie właściwy w zakresie spraw infrastruktury drogowej i kolejowej, transportu i komunikacji, informatyzacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz promocji województwa.