Menu
Marek Cieślak

Marek Cieślak

Wiceprezydent Miasta Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 20 lat pracuje w administracji publicznej. Od 2006 do 2011 r. pełnił funkcje prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie jest odpowiedzialny za politykę rozwoju i inwestycji w mieście. Jako wiceprezydent zarządza wydziałami odpowiedzialnymi za sprawy najważniejsze do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Nadzoruje m.in. sprawy: urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej, planowania przestrzennego i ochrony zabytków, wspierania przedsiębiorczości i obsługi inwestorów, współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi oraz funkcjonowania handlu i usług.