Menu
Adam Struzik

Adam Struzik

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego – lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach 1993-1997, senator II, III i IV kadencji, od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia menedżerskie z zakresu administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Strażak ochotnik i członek Zarządu Wojewódzkiego oraz Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Senator RP w latach 1991-2001. Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP II kadencji. W latach 1993-1997 Marszałek Senatu RP. Od grudnia 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. W 2007 roku wybrany na wiceprezesa Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich województw. Od roku 2004 członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP. 10 lutego 2010 roku powołany w skład Prezydium Komitetu Regionów.

Za swoją działalność Adam Struzik został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in.: 

  • - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz za osiągnięcia w pracy samorządowej (2010);
  • - Medalem – nagrodą im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego (2009 r.);
  • - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.);
  • - Krzyżem Komandorskim Orderu Leopolda – najwyższym i najstarszym orderem Królestwa Belgii przyznawanym osobom szczególnie zasłużonym dla kraju (2009 r.);
  • - Orderem Wolności Republiki Francuskiej – De GRAND Officier de L’Ordre National du Merite (1996 r.);
  • - Orderem Honoru przez prezydenta Grecji K. Stefanopulosa (1996 r.).
  • - Honorowy tytuł profesora spraw międzynarodowych Uniwersytetu Keimyung w Korei Południowej.