Menu
Dominik Mierzejewski

Dominik Mierzejewski

Dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ – pracownik Zakładu Azji Wschodniej WSMiP UŁ, doktor habilitowany w dziedzinie nauki społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2014); studia języka chińskiego na Shanghai International Studies University (1999-2000 i 2003-2004), stypendium Jana Karskiego przyznawane przez American Center for Polish Culture, staż w the Heritage Foundation w Waszyngtonie (2003), staż w Chińskiej Akademii Nauk (2010-2011), członek organizacji międzynarodowych: Association for Asian Studies, European Association for Chinese Studies (członek zarządu 2008-2014), European International Studies Association oraz członek zespołów redakcyjnych “Azja Pacyfik” oraz “Journal of Contemporary Eastern Asia”, publikacje m.in. w China Policy Institute na Uniwersytecie Nottingham, w pracach zbiorowych oraz periodykach „China: An International Journal” czy “Journal of Contemporary Eastern Asia”.